Przejdź do treści

Świadectwo Energetyczne na potrzeby Programu Moje Ciepło

świadectwo energetyczne grafika

Spełnienie wymagań Programu Moje Ciepło

Aby potwierdzić spełnienie wymagań Programu Moje Ciepło należy wykazać, że zapotrzebowanie budynku na Energię Pierwotną nie jest wyższe od oczekiwanego.

Dlaczego warto zlecić usługę nam? Dokument jest podstawą do stwierdzenia, czy budynek spełnia wymagania Programu, dlatego warto skorzystać ze sprawdzonego wykonawcy i uniknąć ewentualnych późniejszych problemów z dofinansowaniem.

Usługę wykonujemy zdalnie na terenie całego kraju. Państwo przesyłacie na adres kontakt@decob.pl wskazane poniżej dokumenty i informacje, a my przesyłamy do Państwa pocztą gotowy dokument. Przesyłamy także dokument w wersji elektronicznej, który można bezpośrednio załączyć do wniosku. Czas realizacji usługi wynosi ok. 1 tygodnia. Po otrzymaniu dokumentów przesyłamy potwierdzenie przyjęcia zlecenia.

Które budynki mają szansę uzyskać dofinansowanie? Spełniają kryterium współczynnika EP < 63? lub < 55?
Bez przeprowadzenia obliczeń można wstępnie wskazać następujące typy:

 • budynki, które oprócz pompy ciepła wyposażone są w instalacje fotowoltaiczne nie mają żadnych problemów,
 • budynki bez paneli fotowoltaicznych, ale z wentylacją mechaniczną (rekuperatorem) raczej zawsze wypadają dobrze,
 • budynki parterowe mają trochę trudniej niż piętrowe, z uwagi na inny stosunek powierzchni przegród zewnętrznych do powierzchni użytkowej, nie oznacza to jednak, że nie mają szans,
 • ciepła woda podgrzewana bojlerem (grzałką elektryczną) najczęściej dyskwalifikuje projekt (chyba, że zastosuje się panele fotowoltaiczne).

Formularz szybkiej wyceny świadectwa energetycznego

Dokumenty i informacje potrzebne do wykonania świadectwa energetycznego

 • Projekt Architektoniczny – rzuty pięter i dachu oraz przekroje (mogą to być też zdjęcia rysunków).
 • Opisy z czego zbudowano ściany, podłogę i dach, jeśli nie zawarto informacji na rysunkach,
 • Ostateczne materiały / parametry materiałów zastosowanych w przegrodach, w szczególności materiałów izolacyjnych, jeżeli użyto inne niż w projekcie,
 • Informacja o systemie ogrzewania (źródło ciepła, grzejniki, ogrzewanie podłogowe?) jakie urządzenia?
 • informacja o systemie przygotowania ciepłej wody (źródło ciepła, pojemność zasobnika) jakie urządzenie?
 • informacja o wentylacji, w przypadku mechanicznej informacja o zastosowanych urządzeniach i wydatkach powietrza (najlepiej cały projekt),
 • informacja o klimatyzacji / projekt (jeśli dotyczy) – urządzenia, obsługiwany obszar,
 • projekt oświetlenia (nie dotyczy budynków mieszkalnych),
 • informacja o zastosowanych modułach fotowoltaicznych (jeśli dotyczy)
 • informacja o ew. dodatkowych źródłach ciepła (np. ciepło odpadowe z procesów technologicznych)
 • zdjęcie budynku zawierające całą bryłę z elewacją wejściową, w miarę możliwości prosimy o zdjęcie w pionie.

Jeżeli jakieś parametry lub rysunki nie są dostępne, certyfikator dobierze je adekwatnie do typu i wieku budynku.

Szeroki obszar działania

Świadectwo możemy wykonać na terenie całego kraju, na podstawie udostępnionej dokumentacji i wizji lokalnej ze zdjęciami wg wskazówek certyfikatora.

Szybkość działania

Usługi realizujemy możliwie szybko. Dla zamówień ekspresowych pracujemy także w weekendy.

Rzetelność

Jeżeli zależy Państwu, aby świadectwo nie było kwestionowane przy weryfikacji programu Moje Ciepło, powierzcie jego wykonanie doświadczonym inżynierom.

Co wpływa na wynik świadectwa?

 • straty ciepła przez ściany zewnętrzne
 • straty ciepła przez okna i drzwi
 • straty ciepła przez dach i podłogę na gruncie
 • straty ciepła przez wentylację
 • straty ciepła przez zasobniki ciepłej wody i instalacje z ciepłą wodą
 • zyski ciepła od promieniowania słonecznego
 • zyski ciepła wewnętrzne (np. od urządzeń, oświetlenia, ludzi)
 • energia potrzebna do pracy kotłów, pomp i wentylatorów
 • energia pozyskana z modułów fotowoltaicznych
 • energia pozyskana z gruntu i powietrza w przypadku pomp ciepła

Na charakterystykę ma także wpływ lokalizacja budynku i usytuowanie względem stron Świata. Dla nich ustala się dane meteorologiczne statystyczne w zakresie średnich temperatur zewnętrznych oraz energii z promieniowania słonecznego. W związku z tym, ten sam budynek w różnych lokalizacjach i różnym usytuowaniem będzie miał inny wynik zapotrzebowania na energię.

parametry techniczne grafika