Świadectwo Energetyczne na potrzeby Programu Moje Ciepło

świadectwo energetyczne grafika

Spełnienie wymagań Programu Moje Ciepło

Aby potwierdzić spełnienie wymagań Programu Moje Ciepło należy wykazać, że zapotrzebowanie budynku na Energię Pierwotną nie jest wyższe od oczekiwanego.

Co wpływa na wynik świadectwa?

 • straty ciepła przez ściany zewnętrzne
 • straty ciepła przez okna i drzwi
 • straty ciepła przez dach i podłogę na gruncie
 • straty ciepła przez wentylację
 • straty ciepła przez zasobniki ciepłej wody i instalacje z ciepłą wodą
 • zyski ciepła od promieniowania słonecznego
 • zyski ciepła wewnętrzne (np. od urządzeń, oświetlenia, ludzi)
 • energia potrzebna do pracy kotłów, pomp i wentylatorów
 • energia pozyskana z modułów fotowoltaicznych
 • energia pozyskana z gruntu i powietrza w przypadku pomp ciepła

Na charakterystykę ma także wpływ lokalizacja budynku i usytuowanie względem stron Świata. Dla nich ustala się dane meteorologiczne statystyczne w zakresie średnich temperatur zewnętrznych oraz energii z promieniowania słonecznego. W związku z tym, ten sam budynek w różnych lokalizacjach i różnym usytuowaniem będzie miał inny wynik zapotrzebowania na energię.

parametry techniczne grafika

Szeroki obszar działania

Świadectwo możemy wykonać na terenie całego kraju, na podstawie udostępnionej dokumentacji i wizji lokalnej ze zdjęciami wg wskazówek certyfikatora.

Szybkość działania

Usługi realizujemy możliwie szybko. Dla zamówień ekspresowych pracujemy także w weekendy.

Rzetelność

Jeżeli zależy Państwu, aby świadectwo nie było kwestionowane przy weryfikacji programu Moje Ciepło, powierzcie jego wykonanie doświadczonym inżynierom.

Cena świadectwa energetycznego - szybkie zapytanie

Dokumenty i informacje potrzebne do wykonania świadectwa energetycznego

 • Projekt Architektury – rzuty i przekroje, opis
 • Opisy warstw przegród, jeśli nie zawarto na rysunkach
 • Ostateczne materiały / parametry materiałów zastosowanych w przegrodach, w szczególności materiałów izolacyjnych
 • Informacja o systemie ogrzewania (źródło ciepła, grzejniki, ogrzewanie podłogowe?)
 • informacja o systemie przygotowania ciepłej wody (źródło ciepła, pojemność zasobnika)
 • informacja o wentylacji, w przypadku mechanicznej informacja o zastosowanych urządzeniach i wydatkach powietrza (najlepiej cały projekt),
 • informacja o klimatyzacji / projekt (jeśli dotyczy) – urządzenia, obsługiwany obszar,
 • projekt oświetlenia (nie dotyczy budynków mieszkalnych),
 • informacja o zastosowanych modułach fotowoltaicznych (jeśli dotyczy)
 • informacja o ew. dodatkowych źródłach ciepła (np. ciepło odpadowe z procesów technologicznych)

Jeżeli jakieś parametry lub rysunki nie są dostępne, certyfikator dobierze je adekwatnie do typu i wieku budynku.