Przejdź do treści

Projektowana charakterystyka energetyczna

projektowana charakterystyka energetyczna - grafika

Kiedy jest potrzebna?

Pierwotnie była wykonywana na etapie projektu budowlanego i pozwolenia, aktualnie jest składnikiem projektu technicznego.

Co wpływa na wynik charakterystyki?

 • straty ciepła przez ściany zewnętrzne
 • straty ciepła przez okna i drzwi
 • straty ciepła przez dach i podłogę na gruncie
 • straty ciepła przez wentylację
 • straty ciepła przez zasobniki ciepłej wody i instalacje z ciepłą wodą
 • zyski ciepła od promieniowania słonecznego
 • zyski ciepła wewnętrzne (np. od urządzeń, oświetlenia, ludzi)
 • energia potrzebna do pracy kotłów, pomp i wentylatorów
 • energia pozyskana z modułów fotowoltaicznych
 • energia pozyskana z gruntu i powietrza w przypadku pomp ciepła

Na charakterystykę ma także wpływ lokalizacja budynku i usytuowanie względem stron Świata. Dla nich ustala się dane meteorologiczne statystyczne w zakresie średnich temperatur zewnętrznych oraz energii z promieniowania słonecznego. W związku z tym, ten sam budynek w różnych lokalizacjach i różnym usytuowaniem będzie miał inny wynik zapotrzebowania na energię.

parametry techniczne grafika

Szeroki obszar działania

Świadczymy usługi na obszarze całego kraju. Przeważnie wymieniamy się wyłącznie dokumentacją elektroniczną.

Szybkość działania

Usługi realizujemy możliwie szybko. Dla zamówień ekspresowych pracujemy także w weekendy.

Rzetelność

Błędnie wykonana charakterystyka energetyczna może spowodować brak zgodności budynku z przepisami WT, warto powierzyć jej wykonanie doświadczonym inżynierom.


Cena projektowanej charakterystyki energetycznej – szybkie zapytanie
zaznaczyć, jeżeli chodzi o więcej niż jeden budynek / segment
proszę wpisać ile jest takich samych budynków, w razie wątpliwości proszę na dole formularza wpisać dodatkowe informacje wyjaśniające

 • Projekt Architektury – rzuty i przekroje, opis
 • Opisy warstw przegród (jeśli nie zawarto na rysunkach)
 • Materiały / parametry materiałów zastosowanych w przegrodach, w szczególności materiałów izolacyjnych (jeśli nie zawarto na rysunkach)
 • Informacja o systemie ogrzewania (źródło ciepła, grzejniki, ogrzewanie podłogowe?)
 • informacja o systemie przygotowania ciepłej wody (źródło ciepła, pojemność zasobnika)
 • informacja o wentylacji, w przypadku mechanicznej informacja o zastosowanych urządzeniach i wydatkach powietrza (najlepiej cały projekt),
 • informacja o klimatyzacji / projekt (jeśli dotyczy) – urządzenia, obsługiwany obszar,
 • projekt oświetlenia (nie dotyczy budynków mieszkalnych),
 • informacja o projektowanych modułach fotowoltaicznych (jeśli dotyczy)
 • informacja o ew. dodatkowych źródłach ciepła (np. ciepło odpadowe z procesów technolog

Dokumenty potrzebne do sporządzenia Projektowanej Charakterystyki Energetycznej