Świadectwa Certyfikaty Energetyczne

świadectwo energetyczne grafika

Świadectwa, czy certyfikaty?

Na Świadectwa Charakterystyki Energetycznej często mówi się Certyfikaty Energetyczne, ale to ten sam rodzaj dokumentu.

Co wpływa na wynik świadectwa?

 • straty ciepła przez ściany zewnętrzne
 • straty ciepła przez okna i drzwi
 • straty ciepła przez dach i podłogę na gruncie
 • straty ciepła przez wentylację
 • straty ciepła przez zasobniki ciepłej wody i instalacje z ciepłą wodą
 • zyski ciepła od promieniowania słonecznego
 • zyski ciepła wewnętrzne (np. od urządzeń, oświetlenia, ludzi)
 • energia potrzebna do pracy kotłów, pomp i wentylatorów
 • energia pozyskana z modułów fotowoltaicznych
 • energia pozyskana z gruntu i powietrza w przypadku pomp ciepła

Na charakterystykę ma także wpływ lokalizacja budynku i usytuowanie względem stron Świata. Dla nich ustala się dane meteorologiczne statystyczne w zakresie średnich temperatur zewnętrznych oraz energii z promieniowania słonecznego. W związku z tym, ten sam budynek w różnych lokalizacjach i różnym usytuowaniem będzie miał inny wynik zapotrzebowania na energię.

parametry techniczne grafika

Szeroki obszar działania

Świadczymy usługi na obszarze Poznań i Wielkopolska. Dla większych zamówień także w innych województwach.

Szybkość działania

Usługi realizujemy możliwie szybko. Dla zamówień ekspresowych pracujemy także w weekendy.

Rzetelność

Jeżeli zależy Państwu, aby świadectwo nie było kwestionowane przez klienta w celu obniżenia wartości nieruchomości, powierzcie jego wykonanie doświadczonym inżynierom.

Cena świadectwa energetycznego - szybkie zapytanie
proszę wpisać, jeżeli chodzi o świadectwa dla powtarzalnych segmentów szeregowych lub powtarzalnych budynków, z podaniem ile ich występuje.

Dokumenty i informacje potrzebne do wykonania świadectwa energetycznego

 • Projekt Architektury – rzuty i przekroje, opis
 • Opisy warstw przegród, jeśli nie zawarto na rysunkach
 • Ostateczne materiały / parametry materiałów zastosowanych w przegrodach, w szczególności materiałów izolacyjnych
 • Informacja o systemie ogrzewania (źródło ciepła, grzejniki, ogrzewanie podłogowe?)
 • informacja o systemie przygotowania ciepłej wody (źródło ciepła, pojemność zasobnika)
 • informacja o wentylacji, w przypadku mechanicznej informacja o zastosowanych urządzeniach i wydatkach powietrza (najlepiej cały projekt),
 • informacja o klimatyzacji / projekt (jeśli dotyczy) – urządzenia, obsługiwany obszar,
 • projekt oświetlenia (nie dotyczy budynków mieszkalnych),
 • informacja o zastosowanych modułach fotowoltaicznych (jeśli dotyczy)
 • informacja o ew. dodatkowych źródłach ciepła (np. ciepło odpadowe z procesów technologicznych)

Jeżeli jakieś parametry lub rysunki nie są dostępne, certyfikator dobierze je adekwatnie do typu i wieku budynku.