Przejdź do treści

Świadectwa Certyfikaty Energetyczne

świadectwo energetyczne grafika

Świadectwa, czy certyfikaty?

Na Świadectwa Charakterystyki Energetycznej często mówi się Certyfikaty Energetyczne, ale to ten sam rodzaj dokumentu.

Co wpływa na wynik świadectwa?

 • straty ciepła przez ściany zewnętrzne
 • straty ciepła przez okna i drzwi
 • straty ciepła przez dach i podłogę na gruncie
 • straty ciepła przez wentylację
 • straty ciepła przez zasobniki ciepłej wody i instalacje z ciepłą wodą
 • zyski ciepła od promieniowania słonecznego
 • zyski ciepła wewnętrzne (np. od urządzeń, oświetlenia, ludzi)
 • energia potrzebna do pracy kotłów, pomp i wentylatorów
 • energia pozyskana z modułów fotowoltaicznych
 • energia pozyskana z gruntu i powietrza w przypadku pomp ciepła

Na charakterystykę ma także wpływ lokalizacja budynku i usytuowanie względem stron Świata. Dla nich ustala się dane meteorologiczne statystyczne w zakresie średnich temperatur zewnętrznych oraz energii z promieniowania słonecznego. W związku z tym, ten sam budynek w różnych lokalizacjach i różnym usytuowaniem będzie miał inny wynik zapotrzebowania na energię.

parametry techniczne grafika

Szeroki obszar działania

Świadczymy usługi na obszarze Poznań i Wielkopolska. Dla większych zamówień także w innych województwach.

Szybkość działania

Usługi realizujemy możliwie szybko. Dla zamówień ekspresowych pracujemy także w weekendy.

Rzetelność

Jeżeli zależy Państwu, aby świadectwo nie było kwestionowane przez klienta w celu obniżenia wartości nieruchomości, powierzcie jego wykonanie doświadczonym inżynierom.

Cena świadectwa energetycznego – szybkie zapytanie
proszę wpisać, jeżeli chodzi o świadectwa dla powtarzalnych segmentów szeregowych lub powtarzalnych budynków, z podaniem ile ich występuje.

Dokumenty i informacje potrzebne do wykonania świadectwa energetycznego

 • Projekt Architektury – rzuty i przekroje, opis
 • Opisy warstw przegród, jeśli nie zawarto na rysunkach
 • Ostateczne materiały / parametry materiałów zastosowanych w przegrodach, w szczególności materiałów izolacyjnych
 • Informacja o systemie ogrzewania (źródło ciepła, grzejniki, ogrzewanie podłogowe?)
 • informacja o systemie przygotowania ciepłej wody (źródło ciepła, pojemność zasobnika)
 • informacja o wentylacji, w przypadku mechanicznej informacja o zastosowanych urządzeniach i wydatkach powietrza (najlepiej cały projekt),
 • informacja o klimatyzacji / projekt (jeśli dotyczy) – urządzenia, obsługiwany obszar,
 • projekt oświetlenia (nie dotyczy budynków mieszkalnych),
 • informacja o zastosowanych modułach fotowoltaicznych (jeśli dotyczy)
 • informacja o ew. dodatkowych źródłach ciepła (np. ciepło odpadowe z procesów technologicznych)

Jeżeli jakieś parametry lub rysunki nie są dostępne, certyfikator dobierze je adekwatnie do typu i wieku budynku.